24 Şubat 2009 Salı

Şu Qırımda Bir Yıldız Bar...Şer'yan Ali

Şu Qırımda Bir Yıldız Bar...Şer'yan Ali

''Yıldız'' 'ğa adadım

Şu Qırımda bir ''Yıldız'' bar,
Uzansaq, qol yetkenday.
Goñlümizge ziya saçar,
Bizimce laf etkenday.

Er bir evde, dersiñ, çıraq,
Işıq olsun şu Çolpan.
Eybetleyik, açıp quçaq
Bar ekeç tenlerde can.

Oña baqsañ , qanat kere
Qarılğaç oz sözümiz.
Aqıllarğa qaruv bere
Oz doğmuş ''Yıldızı''mız.

Boranlarğa o da nişan,
Söndürecek sert yeller.
''Yıldız''nı da kozley duşman,
Nursız qalsın dep,diller!..

Zulum sarsa , bassa zulmet,
İç bir yurek konmesin.
Gaflet qalma, aziz millet,
''Yıldız''ımız sönmesin!..

22 Şubat 2009 Pazar

Ah, Tatarlar, Tatarlar-Dilaver Osman

Ah, Tatarlar, Tatarlar-Dilaver Osman

Avdarıldı kokte yıldızlar,
Ağlap çıqtı yolğa analar.
Baqıp qaldı çamlar dağlardan,
Aydadılar halqnı yurtından...

Halq yırından


Ah Tatarlar, Tatarlar...
Asretlikten içleri yanğan.
''Vatanım! ''- dep yolğa çıqqanlar,
Muşkülden muşkülğe dayanğanç

Er taraftan, türlü yaqlardan,
Deryadayın aqıp yurtuna,
Cıyılışıp qaytalar Tatarlar-
Qara deñiz, dağlar yanına!

Ey, Tatarlar, Tatarlar!
Çölde yatıp qalğan qardaşlar,
Ayrılışamız kene, tuvğanlar,
Kene yolda halqım, Tatarlar...

Yıllar keçer, keçer asırlar,
Deñişip keter padişalar...
dünyalar!
Unutılmaz bu hor zamanlar,
Ah, Tatarlar, Tatarlar...


1989

Ezan Sesi-Bekir Çoban-zade

Ezan Sesi-Bekir Çobanzade

Aqşam ustü ezan sesi canğıray,
Derdlilerni Haq qatına çağıra.
Ezan sesi minareden cayıla,
Kokke çığa, muñlu, yorğun bayıla.
Çay qatında aq saqallı qartbabay
Titrek qolun salqın suvda uvalay.
Derenlerden ''Allah! '' sesi hoş kele,
Aq mañlaylar cerge tiye yuksele...

Men garipmen, mescitim yoq kirecek,
Mihrabına muñlu betim sürecek.
Ezan sesi bıyaqlarğa kelalmay,
Tatlı, tatlı qulağıma tiyalmayç

Aq saqallı qoñşu mazin yaşaymı?
Kene ''Allah !'' dep sözüne başlaymı?
''Allah!'' dese eşitkenler bolamı?
''Tañrım qurtar!'' dep camisi tolamı?
Yoqsam, kene bir-birini qarğaylar?
Bir-birinmi caqtırmaqçün ağlaylar?
Ozün taşlap garip curtqa sarılğan,
Barmı ''Curtım!'' dep sesçigi qarılğan?
''Haq!'' degende ne duyasız curt içün?
Curt kemirgen bir qaç melun qurt içün?

Ezan sesi bıyaqlarğa kelalmay,
Tatlı, tatlı qulağıma tiyalmay...

Er camiler şay qapalmay bir gece,
Qart mazinler olmez burun gizlice.
Cıyılışıñız ezan sesin qaçırmay,
Gunañıznı Salğırdayın taşırmay.
Qol koterip aq curekmen koklerge,
Başıñıznı yalmay qoyub sert cerge,
Haq qatında yurt savluğın tileñiz!
Ozüñizge yahşı olüm isteñiz!

Ezan sesi bıyaqlarğa kelalmay,
Tatlı, tatlı yuregime tiyalmay...

Budapeşt, 16.05.1918

Menim Qırımım-Ziyadin Cavtobeli(1905-1991)

Menim Qırımım-Ziyadin Cavtobeli(1905-1991)

Hayalsırap kezem Vatan töründe,
Qocaman çayırlar, bağlar ogümde,
Tabiat ruh bere talğan goñülge,
Hatrımda levhaday canlana, Qırım!

Erekte yaslanıp yata taş-dağlar,
Qayalıq, ormanlıq, zumrüt tüs-bağlar.
Şırıl-şırıl yayladan aqar irmaqlar,
Tabiat dülberi, şırnıqlı Qırım!

Dağlardan uzana ozen burulıp,
Yer yalap, qayalar, taşqa urulıp,
Vadiyler yüzüni yuva durulıp,
Na layıq manzara bağrıñda, Qırım!

Qırımğa daima cennet degenler,
Oña meftün ola mında kelgenler,
Omürlik unutmay seni korgenler
Dağıñnı, taşıñnı, suvuñnı, Qırım!

Hayalsırap kezem sennen er adım,
Yurekte yaşaycaq muqaddes adıñ,
Anamsıñ sen menim, men seniñ evladıñ,
Toprağıñ, taşıñnen menimsiñ, Qırım.

15 Şubat 2009 Pazar

A.S. Puşkinden-Bağçasaray Çeşmesi( Bağçasarayskiy fontan)-Osman Aqçoqraqlı

A.S. Puşkinden-Bağçasaray Çeşmesi( Bağçasarayskiy fontan)-Osman Aqçoqraqlı

Giray nazar dike qalmış
Tüter lülesi ağzında,
Mutiy qullar divan turmuş
Yavuz hannıñ etrafında.
Saray halqı süküt üzre
Hisap itmekteler gayet,
Niçün boyle elem uzre
Azaplanmaqta han-azret.
Heman cumle halaiqa
İşaret verdi ukümdar,
Dağıldılar sola-sağa
Baş egüp halaiqalar.
Yalnızlıqta qalmıştır han
Çeker bir ah melaletle,
Yüzünden hem olur iyan
Onın qalbindeki heecan.
Yuregindeki gam zahir
Nice kolge ider guya,
Siyah ve meyus bulutlar
Ayne kibi tüm-tüz suya.
............................
Mükedder qalpli hanımlar
Hazin tınçlıq mekanlarda
Açılmamış gonce guller
Muhafızlar nazarında
Mahbus olan bu dülberler
Zindan asa saraylarda
Hiç tahayül itmiyurlar
Hıyanetlik nizam aşqta.

Saqlu turan bu çiçekler
Arabistan gulü kibi
Yaşarlar bu aziz ruhlar
Qapalu cam qafeslerde.
Keçer aylar, keçer yıllar,
Faqat baht onlara kulmez
Nedir gençlik, nedir sevmek
Keçer kunler hiç bilinmez.
Saatlar pek yavaş kiter
Kunniñ kunden hiç farqı yoq
Butün haremde durgunlıq
Sefa, zevqten eser hem yoq.
Vaqıt-vaqıt genç hanımlar
Goñül eglence qastıle
Deñiştirüp libasların
İderler cilve suhbetler.
Dolaşurlar kezer onlar
Ağaçlıqlar arasında
Ve yahut çağlayup aqan
Şadırvanlar kenarında
Faqat araya qatılur
O zalım harem ağası
Yoq ki, çare saqınmaya
Kozün almaz, ider nazar,
İder ol hızmet ve gayret
Sıraya verür intizam.
Hannıñ emri onıñ içün
Quran kibi olur qanun
Sanarsıñ dikili bir taş
O, bilmez aşq ve sevdayı.
Qulaq vermez, işitmez o,
Oyun, kulkü ve cilveyi
İster tahqir ve istihza
İster figan ve ah-u-zar
Rica, minnet ve savt-sada
Rahatın itmez tar-u-mar.
Hatun ahlaqların bilir
Nasıl hain olur onlar
Esir olurse ya azat.
Tecribeli odur bir zat
Ve hem kozün qanlı yaşı
Boş canına toqunmazlar,
Çün onlara o inanmaz.

Hararetli saatlerde
Perişan saçlı dülberler
Kiterler suya tüşmeye
O nazik gul kibi tenler
Acep endamlı tenlere
Aqarçeşme ider oyun,
O şirin tenler ustüne
Boyun egip töker suyun.
Harem nevbetçisi bunda
İder seyran ve temaşa
Çarpınup suvda oynaşan
Çıplaq guzel bedenlere.
Qaranlıqta harem boyu
Duyulmaz pek yavaş basar
Guzel halılar ustüne
Odaları baqar keçer.
Sed olmayan qapuları
Qulaq salup teftiş ider
Onıñ hızmeti seyir itmek
Nasıl uyur zenan-ı-han.
Nefes almaq içün çekmek
Olur oña heman iyan,
Yazıq ol dülbere kim ger
İderse uyquda sözler
Ve ya sırdaşa gizlüce
Muhabbet sırların açar.

Niçün pek qaygulı Giray
Çubuğı sönmüş elinde
Qımıldanmaz turur hadem
İşaret bekler qapuda.
Yerinden qalqar ol sultan
Açılur qapular oña
Tefekkürle kiter ol han
Hanımların tarafına.
Şadırvanlar kenarında
Yipek halılar ustünde
Oturmuşlar genç hanımlar
İderler hanı intizar.

Mermer taştan hauzlarda
Billür kibi berraq suvda
Balıqların oynaşmasın
Baqup onlar olurlar şeñ.
Kimi oyun ider mahza
Atar altun kupe hauza
Her taraftan cariyeler
Tatlu şerbet sunarlardı.
Bir hoş türkü çağırdılar,
Harem gurültüye keldi.

Türkü
-1-

Haq insana ider ihsan
Qaza-bela, mukafatı
Ne bahtlu ol faqir insan
Koren qartlığında Mekkeyi.

-2-

Ne şanludır iden feda
Canın Tuna yalısına
Cennette huriy qız oña
Kuler qarşu kele-kele.

-3-

Daha bahtlu ey, Zarema,
Sevüp tınçlıq harem içre
Gul goncesi kibi seni
Eger sararsa bir kişi.

Qızlar yırlayırlar...

Harem ziyneti Zarema
Ozü qanda o necm-i-aşq,
O mahzun hem sararmış pek
Asmaz sitayişe qulaq.
Qattı ruzgar dalın qırmış
Nehl kibi boynun egmiş
Hiç bir şişe baqmaz olmuş,
Çün Zaremden Giray kusmüş...

Mutiy:itaat etken
Halaik:insanlar
Melalet etmek:sıqılmaq
İyan:belli,açıq
Zahir olmaq:korünmek
Meyus:kederli,tüşkün
Mükedder:pek kederli
Hazin:gamlı
Muhafız:qoruyıcı
Mahbus:haps olunğan, esir
Asa:bezek,süs
Tahayül etmek:hayalğa ketirmek
Eser:bu yerde ''alamet'' manasında
Libas:urba, kiyim
Şadırvan:fontan
Tahkir:aqaret
İstihza:mısqıl
Ah-u-zar:ağlap iñleme
Savt-sada:ses-sada
Şiyve:naz,cilve
Halı:kilim
Hadem:hızmetçi
Tefekkür:fikirler, tüşünceler
İntizar etmek:beklemek
Berraq:nurlu, yıltıravuq
Mahza:oz başına, tek
Sunmaq:bermek
Haq:Allah
İhsan:eyilik
Tuna:Dunay
Necm-i-aşq:sevgi yıldızı
Sitayiş:maqtama
Nehl:palta teregi


Osman Aqçoqraqlı.
''Bağçasaray çeşmesi'', Şair Puşkin eşarından.
Sankt Peterburg:
İlyas Mırza Boraganskiy ve Kompaniyasınıñ matbaası.
1899.12s.-S.2-9. (Arab Urufatında)

Tilki ve üzüm (Lisitsa i Vinograd)

Tilki ve üzüm (Lisitsa i Vinograd)

Tilkiniñ açlıq sebebinden mecalı qalmayup,
Kirdi bir bağ içine qısmetini aramaya.
Bağda üzümler qızarmışlar tururlar tizilüp,
Tilki koz kezdiriyür, hem qayrayur tiş onlara.
Çağına kelmiş üzümler parlıyur mercan kibi,
Her taraftan tilki qardaş dolaşur, kezer, baqar.
Lakin onıñ ''bahtına'' yüksekte turur salqımı,
Koz korer, ama tişe kelmez, yurekni yaqar.
Boylece, bir hayli muddet oğraşup devr eyledi,
Haslı bu halına hiddet ile tilki dedi:
''Onların ustüne baqup turur isek, pek guzel
Lakin hiç biri pişüp yetişmemişler, hem yeşil
Oyle ekşi, pişmemiş üzümleri yerseñ eger,
O saat ağzıñızı toplar, tişleri qamaştırır''.

Devr eylemek:dolaşmaq
İbret-amiz:ibret bergen
Hiddet:açuv, opke


Krılovdan on qıssa.
Mektep şagirtlerine oquttırılmaq
içün ibret-amiz qıssalardır.
Rusçadan mütercimi: Osman Nuri Aqçoqraqlı
S.Peterburg: İlyas Mırza Boraganskiy ve Kompaniyasınıñ matbaasında basıldı.-1901-16s. (Arab urufatında)

14 Şubat 2009 Cumartesi

Balqurt ve Çibinler (Pçela i Muhi)

Balqurt ve Çibinler (Pçela i Muhi)

Diyar-i-gurbete kitmeyi fikir itti iki çibin,
Çağırdılar hem balqurtı yol refiğı olmaq içün.
Çün onlara tış memkeletler haqqında dudu-quşu
Türlü medhler oquyup hikayet eylemiş idi.
Ve bir de kendi memleketlerinde onlara rağbet
Olunmayup, yurekleri buña pek ıncınır idi.
Her nereye musafirlige varır iseler adet:
Qabul itmeyup onları quvalar, red iderlerdi.
(Acayip adamiyler ki, ayıp degilmi onlara!)
Ki, mumkün olmasun telziz damağ itmek çibinlere
Şişe qapaqları icat qılup setr iderlerdi
Donanmış sofralarda nefis leziz taamları.
Ve qundaqlı yerleri orümçekler sararlardı.
Nihayet bunlara balqurt ağa cevap verüp dedi:
''Oğurlar olsun, ey, dostlar! Faqat men refiq olamam,
Maña kendi vetanımda yaşamaq daha uludır,
Diyarımda men her kesin muhabbetini celp ittim,
Maña bal yaptığım içün buyük hem itibar bardır.
Faqat, dostlar, siz istedigiñiz tarafa uçuñız,
Ve lakin her nerede olsa, bahtıñız sizin odur
Ki, hiç bir faide ketirmeyecek iseñiz, siz
Diyar-i-gurbetin dahi idecek rağbeti şudur
Ve hem sizin kelişiñizden ancaq memnun olurlar
Buradakilerin misali size malüm orümçekler''.

Qıssadan hisse:

Kim ki, kendi vetanınıñ istifadesi içün
Say iderse, o vetandan ayrılamaz pek sehil.
Vetana hızmet ve faide elinden kelmeyen,
Her vaqıt korünir oña gurbet ili pek guzel,
Çünki gurbet ilde oña diqqat iden olur az,
Hem onıñ işsizligine kimse hiç qulaq asmaz.


Yol refiğı:yoldaş
Dudu-quş:papağan (popugay)
Rağbet:istekle qarşılama
Telziz damağ itmek:lezzet ile aşamaq
Setr etmek:ortmek, qapamaq
Leziz:lezzetli
Taam:yemek, aş
İstifade:fayda
Say:çalışma, çabalama
sehil:qolay
Qıssadan hisse:ibreti şudır

Destan-i-Qırım-Bundan 85 Sene Evvel

Destan-i-Qırım-Bundan 85 Sene Evvel

Bundan 85 sene evvel Qırım şeherlerini Seit Halil degen bir adam dolaşqan ve her bir şeherni bir beyit ile tarif idip destan yazğan. Bu destannı biz bir conkte korüp yazıp alğan idik. Bu yerde de derc itmeyi munasip kordük.


DESTAN-İ-QIRIM

Çoqtır timarı....... (O.A.)
Osmanlıdan qalmış yadikardır
Qırq qulaç hendegi anda seyir ittim.

''Or''- dedikleri Qırımğa namdır
İçinde duranlar qarmağı orandır
İki camisi bar bir atsız candır
Çölde bayram namazın anda seyir ittim.

''Qerç''- dedikleri yeñi yapuvdır
Anadoludan açılan ulke qapudır
Anda para qazanan siyrek tapılır
Beş yuz ayaq merdiveni anda seyir ittim.

''Kefe''- dedikleri deñize yalı
İçinde duranlar hep edna qulu
Kimse de bildirmez devlete halı
Minarede çañı anda seyir ittim.

''Qarasuv'' - dedikleri bir uzun çarşı
Şehri qurulmış dağlara qarşı
İstanbuldan kelir bezi-qumaşı
Çetenden evleri anda seyir ittim.

''Kezleve''- dedikleri iskele başı
Gemiler yanaşır şeherğe qarşı
Qavun kibi dökerler malı-qumaşı
Ganimetin memleketi anda seyir ittim.

''Aqmescit''- dedikleri Qırımın bendi
Çoqtur guzelleri yoqtur bülendi
Anda oturır gubernat kendi
Urus halqını anda seyir ittim.

''Bağçasaray''-dedikleri Hanların tahtı
İçinde duranlar kibardır halqı
Malı olanlar ider hayratı
İslam ummetin anda seyir ittim.

''Aqyar''- dedikleri bir buyük qale
İçinde oturan hep urus halqı
Dört yanı taştan mükellef qale
Topların düzgünin anda seyir ittim.

''Eski Qırım''- dedikleri bir kuçük handır
İçinden çıqması aylaq yamandır
Qırq yıllıq silacı anda tamamdır
Silasını terk ideni anda seyir ittim.

Seit Halil der ki, qıldım canıma cefa
Aradım doquz Qırımı bulmadım vefa
Qaraim milleti süriyür sefa
Türlü milleti anda seyir ittim.


1257 hicriy
(miladiy 1841)


Hendek:Kanava
Edna:esir
Çeten:orme sepet
Bülend:yüksek, yüce
Taştan mükellef:taştan mükemmel yapılğan
Kuçük han-misafirhane


Yeni dunya.-1925-fevral 7.
(Arab urufaatında)

12 Şubat 2009 Perşembe

Qırımda Ozenbaş qaresi haqqında-Osman Nuri Aqçoqraqlı

Qırımda Ozenbaş qaresi haqqında-Osman Nuri Aqçoqraqlı

Kene keldim men ulke-i-ziyadare...
Bulutları, dağları, deryayı kordüm.

Rahat alemidir bu, çamları taze,
Manzarasını vasi ve ruşen buldum.

Havası saf ve hayatbahşası onıñ
Tolup sineme, itti canımı tecdit.

Keçerler dağ içinden yolları onıñ,
Sehabe doğru çıqar tariq-i-beid.

Dağ başları ki, Tañrı sevmiş yaratmış,
Canımda umit var oldu rahata bunda.

Şamata ve telaş idup feramuş,
Bulaydım asayış bu girdap ustünde.

Bunda her şiy sadedir ve hem şadman,
Saadet abını ruhum içmek ister,

Taşlar altında aqan irmağa heman
Yataraq, goñlüm dudağın vermek ister!

Qare-qoy
Ziyadar-ışıqlı, ziyalı, nurlu
Vasi-bol, keniş
Ruşen-aydın
Hayatbahş-ayat bağışlağan
Sine-yurek, qalp
Tecdit-taze, yañı
Sehap-bulut
Tariq-i-beid-uzaq yol
Feramuş etmek-unutmaq, hatırdan çıqarmaq
Asayış-raatlıq
Girdap-ozen ve ya deñizde suvnıñ aylanma yeri, burğaç(puçina)
Şadman-sevinçli


Osman Nuri Aqçoqraqlı
Qırım gonceleri. Musavver (resimli) şiir mecmuası.
Orenburg: Tipo-Litografiya M.F. Kerimi.-
1906.-25 s.-C.14,16,18. (Arab urufatında)

G.P.Danilevskiyniñ Nazmiyetinden-Bağçasarayda gice vaqtı-Osman Aqçoqraqlı

G.P.Danilevskiyniñ Nazmiyetinden-Bağçasarayda gice vaqtı-Osman Aqçoqraqlı

Qaya, dağlar, evleri qapladı hafif zulmet,
Sofalar ogünde gul çiçekler havaya toldu.

Ezanlar sedaları ider salate davet,
Müezzinler nidası cana tesirler saldı.

Qaldı hanan qaburi sükünet hem zulmette,
Mezaristan ustünde hayalat zahir oldu.

Sıra-sıra serviler verilmişler rahat,
Şadırvanlar ceryanı güşlere vasıl oldu.

Dağ ve bağ hamuş olup her can rahatta iken,
Bu alem sevdada, yekan kozler yaş toldu.


Zulmet-qaranlıq
Salat-namaz
Hanan qaburi-hanlarnıñ qabirleri
Hayalat-hayallar
Zahir olmaq-korünmek, belli olmaq
Güşlere vasıl oldu-qulaqlarğa ulaştı
Hamuş olmaq-susmaq, sessiz olmaq
Yekan-yekane,paynozyu

Yalta-Osman Aqçoqraqlı

Yalta-Osman Aqçoqraqlı

Şehr-i Yalta bir cay-i-safadır
Ki, beñzer Roma gulistanına,
Fasl-i-baharde bizi cazip ider
Qırımın cenübiy kenarına.
Buralar guya hauz-u-şifadır
Ki, abın her nevi derde devadır.

Yıqanul deñiz hamamlarında
Seyre çıqarlar hastalar soñra,
Ve lakin Qırım bahar faslında
Olmayup mahsus hasta canlara,

Aşq-u-maşuqa hem mekandır,
Canan-u-cana bağ-ı-canandır.

Bazı olur ki, cem olur bisyar
Şehr-i-Peterburg dilberanından
Duhtar-i-şirin ve nevcivanlar
Her biri kelmiş oz diyarından.

Avgust ayında seyran iderler,
Yorgun efkare rahat verirler.

Yoqtur bizim Nitztzamızın misalı
Cemaliy nuruna aşq olduq,
Cay istihmam ''Sağlıq suv''unı
Kaffe-i-yaran temaşa qıldıq.


Cay-i-safa:saf bir yer
Cazip ider: özüne çeker
Hauz-u-şifa:şifa hauzı
Nev:çeşit
Canan:aşq,sevgi
Cem olur besyar:toplanır pek çoq
Duhtar-i-şirin:tatlı hanımlar
Nevcivan:genç
Efkar:fikirler
Cemaliy:guzel,şifalı
Cay istihmam:yuvanma yeri
Kaffe-i-yaran:butün dostlar

1 Şubat 2009 Pazar

Samarqand-Amet Mefayev (1917-1976)

Samarqand

Medreseler, sırlı, qadim mezarlar
Otmüşlerge hayalımnı tartalar.
Er koşede alicenap izler bar,-
Er birisi efsaneler aytalar.

Qart ozbekniñ kokregiday çıdamlı
Turuşuñnı yeller, seller bukmedi.
Ayt, Samarqand, taliyiñde tumanlı,
Afaqanlı saifeler çoqmı edi?..

Qaysı çinar salqınında Ulugbek
Sabaları hayal sürip çay içti?
Ne eyledi, neler etti Timurlenk.
Yollarıñdan nice kervanlar keçti?

Qart Samarqand, bukülmegen beliñde
Tükenmeyceq, devler kibi quvet bar.
Aydın nurlu taliyiñ oz eliñde
Saña şuret, saña sayğı , urmet bar.

Qırım, meni añasıñmı?- Cengız Dağcı

Qırım, meni añasıñmı?- Cengız Dağcı

Kuneş batar, süküt bulur gol, irmaq, çay,
Tuman yatar töpelerniñ arqasına.
Çatırdağnıñ qulağına asılğan Ay
Beñzemezmi yaş kelinniñ sırğasına?

Men de dertli gecelerniñ bir sırdaşı,
Eski Çatır sırın açar, dep arz ettim.
Yuregimde ana yurtnıñ topraq, taşı...
Kuneşimniñ doğmasını çoq istedim.

Kun doğmadı Qırımımnıñ semasında,
Ağlaysıñmı, kederlenip, yanasıñmı?
Qırım, Qırım! Boyle suvuq gecelerde
Sen de meni yahşı söznen añasıñmı?

London, 1946

Tatar Qızı-Seitumer Emin

Tatar Qızı-Seitumer Emin

Tatar qızı, tatar qızı,
Sanki dersiñ, tañ yıldızı.
Yureklerni qaltıratır,
Qaranlıqnı yarıqlatır.

Korsem onı soqaqlarda,
Goñlüm coşa-dalğalana.
Qalmağan bal solaqlarda,-
Dudaqlar balnen yana...

Uzun saçlı, qalem qaşlı...
Ela kozler, al yanaqlar.
Baqqan kozler qamaşırlar,
Teñeşalmaz qaş yaqqanlar.

Ana-Yurtnıñ gul çemberi,
Tañ yıldızı-Tatar qızı.
Analarnıñ biñ-bir Guli...
Aqmescitniñ bir dülberi.

Yurüşinde, kulüşinde...
İç oşamaz kimselerge
Eşitilir nazlı sesi.

Onı korse, guzelleşe
Aqmescitiniñ soqaqları.
Dudaqları, dersiñ, balnıñ
Emilmegen solaqları.

1993

Canay-Qırım Tatar Yırı

Canay

Al qoyan, canay, çal qoyan, canay,
Ay yarıqta cold(a) oynar, canay.
Bay qızıman dost bolsañ, canay,
Altın yüzük qold(a) oynar, canay.

Uyniñ adlından otkenmen, canay,
Pencereñe çetkenmen, canay.
Anayıñ maña darılğan, canay,
Men anaña qaltkenmen, canay.

Tüymeli tonuñı kiymeçi , canay,
Moynıñı burıp curmeçi, canay.
Moynıñı burıp yar sevseñ, canay,
Bolmaz da onıñ quvançı, canay.

Kolegim oldı kok nağış, canay,
Kogemge barıp indirmem,canay.
Avuzım tolu qan bolsa, canay,
Duşmanıma bildirmem, canay.

Al qaftanıñ tiziñden, canay,
Kel opeyim koziñden, canay.
Bir optirseñ koziñden, canay,
İç de çıqmam söziñden, canay.

Mına Selam Aleykum-Qırım Tatar Yırı

Mına Selam Aleykum


Mına, selam aleykum,
Men de keldim, alay.
Atımıñ başın, acımay,
Cibere berdim, alay.

Bağlama:

Alaymeken,
Bulaymeken,
Şulaymeken,alay.
Menim yarem meni aytıp
Cılaymeken, alay.


Aleykum selam, hoş keldiñ,
Ah, bir danem, alay.
Atıña poşu baylayım,
Qıdırlez lalem, alay.

(Bağlama.)

Yeşil ada,tınıq suv,
Elalmı içmek,alay.
Seniñ baylı başıñnı
Muradım-çezmek, alay.
(Bağlama.)

Ozen suvı pek tatlı,
Bir içmege,alay.
İsingen soñ qolaymı,
Vazgeçmege, alay.
(Bağlama)

Kel ekimiz yırlayıq,
Gurdelensin,alay.
Duşman kozü kör olsun,
Perdelensin, alay
(Bağlama)