3 Kasım 2015 Salı

Sibir Çıbanı-Şevqi Bektöre

Sibir Çıbanı

Butün memlekette telükelik, raatsızlıq uküm süre. Er kes raatsız, er kesnin yuregini nasıldır kederler, şubeler telçeleyler. Bu şube qorantalarğa soqulıp kirdi, apaynen aqay, babanen evlat arasında keçti, aileler bozulıp başladılar. Raatsızlıq yeli ep şiddetlene.

Bir kun ocalar odasında bir ocanın çoq perişan alda oturğanını kordim, ozü imtian kağıtlarını qarıştıra, hayalı ise başqa yerlerde edi.

-Dostum, senin bir derdin barmı?-dep soradım. Sanki bo sözümni bekler kibi, kağıtlarnı masa ustüne taşladı, artına yaslandı ve acınıqlı davuşnen:

-Peşime tüştiler, Bektore,-dedi.

Bir şey söylemedim, zaten, bunın içün ne söylemek mumkün? Amma qonuşam, bir şeyler aytmaq kerek.

-Eminsinmi? Ne vaqıttan berli taqip etilesin?

-Elbette eminim,-dedi.-Uç kunden berli peşimdeler. Ne içün taqip eteler, menden ne isteyler? Söyle Bektore, ilim adamı olmaqtan ğayrı ne suçum bar menim?-sesi yukseldi.-İstegenleri kibi talebe yetiştirmeyim mi? Daa ne yapayım?  Türkçi olğanım içün men qabaatlı degilim, boyle qabaat olmay, men onı bir zaman tanımam.

-Sakin ol, dostum,-dedim.-Qıçırma, birev eşitmesin.

-Sen aqlısın, Bektore, saqt olmaq kerek. Menim kimsem yoq, senin kibi bir dostum da olmasa, ne işlerim. Qardaşımnı Sibirge sürgün ettiler. Onın iç bir suçu, iç bir gunası yoq edi. Ne sebepten boyle yaptılar? Bir ilim adamı olğanı içünmi? Belki de olgendir. Menim de sonum eyi degil. İçimden duyam.

Bir kun mektepte kelgende dostumnın hasta olğanını söylediler. Barıp al-hatır soramaq lazim, amma qorqam, onın hastalığı pek qorqunçlı hastalıq- GPU peşine tüşken. Er alda barmağa qarar berdim. Meni şaşqın bir qiyafetle qarşıladı, sağlığı bir yoruq olsa da ozü afaqanlı, lafımız qavuşmay. İlim aqqında laqırdı etip başlağanda qapı açılıp, içeri guzel bir rus qadını kirdi. Gur siya saçları omuzlarına töküle edi. Ozü çoq guzel, faqat baqışları suvuq edi. Yigirmi beş yaşında olğan bu qadın ğayet serbest qonuşa, arqadaşımnen araları yaqın korüne, bizge çay qaynatmaq içün aşhanege ketken arada sual nazarınen dostuma baqtım.

-Emşire,-dedi.-Zornen musallat ettiler başıma.

Ebet, GPUnın yapıp olamaycaq işi yoq edi. Çaynı içer-içmez qalqtım.

Dostum meni qapığace ozğarmaq maqsadınen artımdan kele edi, bir arada qulağıma egilerek:

-Bu bir casustır,-dep fısıldadı.- Diqqatlı ol. Bilsen, ne qadar qorqam.

Aradan aylar keçkenine baqmadan, arqadaşım, mektepke qaytmadı. bir kun mektepke kelgenimnen arqadaşlar meni bir kenarğa çekip, bu turkmen alimnin ağır hasta ekenini söylediler. Onın en yaqın dostu men olğanımnı bile ediler ki, bunı mana aytmalarında bir mana bar edi. Bar, barıp, onıbiz içün de ziyaret et, dediler. Kettim, arqadaşım kerçekten de ağır hasta edi, tosat-tosat ağızından qan aqa. Meni korgeninen sönük kozleri parıldadı. Araretle elimni sıqtı, kozyaşları çıbırdı.

Ateş kibi yanğan ellerini avuçlarım içinde tutıp, teselli bermege tırıştım. Başını yastıq uzerinde sağğa-solğa salladı:

-Bu işnin sonunda qurtulış yoq,-umütsiz kozlerini yumdı, sonra,-sibirskaya yazva,-dedi.- Sibir Çıbanı... Anlaysınmı? Zeerlendim. Bu qadınnın elinen zeerlediler meni. Yavaş yavaş duydurmadan yaptılar.

Anlayım. bu adam GPUnın qurbanlarından biri edi, onın rejiminde ne ilim adamının, ne de  başqa meslek saibinin degeri bar edi.

Uç kunden son arqadaşımız keçindi. Diniy adetler yasaq etilgen olsa da, kuçük bir merasimnen komdik. Zavallı dostum, kuç-ğayreti çoşqan, buyük işlerge iqtidarı olğan vaqıtta ebediyetke ketti. Belki arağan raatlığını anda bular.


 

18 Ekim 2015 Pazar

Tonguç Anaynın Canık Cüregi-Tonguç

Tonguç Anaynın Canık Cüregi-Tonguç


Köbiygen düşman saldırdı yurdka
Balaban kişiler caşlarnı çakırdı savaşga
Onlar anlattı üykülerini şöylece
Atlan atlan dediler biz atlandık azminan nazminan

Agalarnı köyge celtilgen sözümen
Köp düşman karşısında coluttuk hem toluttuk
Zorlandık dagıldık kene keldik köyge
Garip anam cilay cilay başladı sözge
Ay balam ay balam kayda kaldın canım balam.
Cav kirdi köyümüzge saldırdı hepimizge
Bala şaga hep perişan, köy edildi talan
Padişah babay sormadı perişan halimizni
Giraylar birbirine tüşken mecalları kalmagan kurtarmaga canımıznı

Anam cılamasın kesti közlerini dikti kökke, başladı cırlamaga
Ay Kırım Ay Bağçasaray, sen bir vakıtlar cendin düşmannı cürdin, moskovaga

Şimdi kelip o moskof köyümüzge köz dikti canımızga
Ama bilsin oni bir gün kiyecek cehennem külahını başına

Biz Hilalin aşıkımız keldik kardeş toprağına.
Balaban Atamızın kurtardıgı Aziz Vatan toprağına.


TONGUÇ
Emel Dergisi 104- Ocaq-Şubat 197819 Eylül 2015 Cumartesi

Türk Yavrusına-Şevkiy BektöreTürk Yavrusına-Şevkiy Bektöre

İşte, yavrum, şu kordigiñ al bayraq
Mazlum halqnıñ koz yaşıdır, ahıdır,
Asırlarca peltelenmiş, birikmiş,
Qan renkinde tamğan yurek qanıdır.

İşte, yavrum, şu kordigiñ al bayraq
Faqır halqnıñ koz bebegi, canıdır.
Aqqı içün zindanlarda çürügen,
Şeit olıp, olenlerniñ qanıdır.

İşte, yavrum, şu kordigiñ al bayraq
Evelleri sürünirdi yerlerde.
Faqat bugun ta koklerde yukselmiş,
Şarqta, Ğarpta dolaşıyur seferde!

Elbet, yavrum, şu kordigiñ al bayraq
Qan ağlayan bir yapraqtır tarihtan.
Bir qığılçım kibi kokke fırlanmış
Mazlumlarnıñ qalbindeki yanıqtan.

Tabın, yavrum, bayrağıña canıñle,
Tarihına aqqın butün yazılsın!
Qılıçıñle, qalemiñle, quçüñle
Aqsızlıqqa teren mezar qazılsıñ!

(Yañı Çolpan, No 1)


Тюрк Яврусына-Шевкий Бектёре

Иште, яврум, шу кордигинъ ал байракъ
Мазлум халкънынъ коз яшыдыр, ахыдыр,
Асырларджа пельтеленмиш, бирикмиш,
Къан ренкинде тамгъан юрек къаныдыр.

Иште, яврум, шу кордигинъ ал байракъ
Факъыр халкънынъ коз бебеги, джаныдыр.
Акъкъы ичюн зинданларда чюрюген,
Шеит олып, оленлернинъ къаныдыр.

Иште, яврум, шу кордигинъ ал байракъ
Эвеллери сюрюнирди ерлерде.
Факъат бугун та коклерде юксельмиш,
Шаркъта, Гъарпта долашыюр сеферде!

Эльбет, яврум, шу кордигинъ ал байракъ
Къан агълаян бир япракътыр тарихтан.
Бир къыгъылчым киби кокке фырланмыш
Мазлумларнынъ къальбиндеки яныкътан.

Табын, яврум, байрагъынъа джанынъле,
Тарихына акъкъын бутюн язылсын!
Къылычынъле, къалеминъле, къучюнъле
Акъсызлыкъкъа терен мезар къазылсынъ!

(Янъы Чолпан, Но 1)

Gitmek İsterim-Şevkiy Bektöre


Gitmek İsterim-Şevkiy Bektöre

Gittim, gidiyorum, gitmek isterim,
Er Türk ocağında tütmek isterim,
Ceddimin geçtigi keniş çöllerde,
Onuñ devesini gütmek isterim.

Babamdan diñledim, dedem kim edi?
Kimlerle düşmüş, kimlerle qalqmıştı?
Geçmişin qaranlıq ulkelerinde
Angi ocaqlarda ateş yaqmıştı?

Qurduğı ocaqlar, yaptığı yurtlar,
Angi bir bayğuşlara mesken olmuştır?
O şanı yigitler, gurbuz erlerden
O yurtlarda şimdi kimler qalmıştır?

O tüten ocaqlar, o yeşil çöller,
Niçün tütmez olmuş, niçün solmuştır?
Yigitsiz boş qalan guzel yurtlara
Nereden gelmiş de bayguş dolmuştır?

O adsız-esapsız davar sürüsi
Angi canavara qurban olmuştır?
Dedemin kunaylan atlar qoşturan
Meydanlar kimlere meydan olmuştır?..

Gittim, gidiyorum, baqmaq isterim,
Sönen ocaqları yaqmaq isterim.
Geçtiğim yerlerde er yigit içün
Şiirimden bir çelenk yapmaq isterim.

Гитмек Истерим-Шевкий Бектёре

Гиттим, гидиёрум, гитмек истерим,
Эр Тюрк оджагъында тютмек истерим,
Джеддимин гечтиги кениш чёллерде,
Онунъ девесини гутьмек истерим.

Бабамдан динъледимч дедем ким эди?
Кимлерле дюшмюш, кимлерле къалкъмышты?
Гечмишин къаранлыкъ улкелеринде
Анги оджакъларда атеш якъмышты?

Къурдугъы оджакълар, яптыгъы юртлар,
Анги бир байгъушлара мескен олмуштыр?
О шаны йигитлер, гурбуз эрлерден
О юртларда шимди кимлер къалмыштыр?

О тютен оджакълар, о ешиль чёллер,
Ничюн тютмез олмуш, ничюн солмуштыр?
Йигитсиз бош къалан гузель юртлара
Нереден гельмиш де байгуш долмуштыр?

О адсыз-эсапсыз давар сюрюси
Анги джанавара къурбан олмуштыр?
Дедемин кунайлан атлар къоштуран
Мейданлар кимлере мейдан олмуштыр?..

Гиттим, гидиёрум, бакъмакъ истерим,
Сёнен оджакълары якъмакъ истерим.
Гечтигъим ерлерде эр йигит ичюн
Шииримден бир челенк япмакъ истерим.


9 Ağustos 2015 Pazar

Yollar-S.T.

Yollar

Yılların yollarga baylagan kişiler,
Yolları kararsa cüralmay nişler?
Bir çokmar tayakka bir yolga bakar,
Bir lokma ümütke kene  mum yakar.

Yürek mensiz cılay, okuna yalvara,
Gemi bata, çıka, turmay yol ala.
Ak toprak uzangan, baladay yata,
Kart babay aklını tuvara yata.

Yollar toz, kimerde  mılama balçık,
Ömürday karışık kucur aylançık.
Yollarga tüşken bir macür balaçık,
Sen esirge Tanrım; yaş zavallıçık.

Kadayım tüşkemiz karsamba yollarga,
Bitmez kayda ketsen bu ezeli kavga.
Yollar yar bolmadı, ne saga ve maga,
Anaynı mugaytıp taşladık ya cavga.

Ata mezarnı kaç pulga sattık?
Köz yaşımıznı deryaga kattık.
Yanaşa gemiler Kırım'nı boşalta,
Halkımnın bahtıday kararıp Kün bata.

Oylanmay curt taşlap avgamız, sırtka,
Yol bilmiy talandık itlerge, kurtka.
Boşuna bir ömür kul boldık kulga,
Kaptırdık Katme'mnı bir ogursızga.

Üyler kasvet kokıy karanlık, tınçık,
Kün keçmiy ahretke köçe bir Osman'çık.
Yaslarga bürüne köpsi anaycık,
Alalmadı ketti babay bir tayçık.

Perçemin yel alır, mönsırer yigit,
Men bir yal alayım sen önümde git.
Bir türkü tuttura, yana da küye,
Nişlesin Katme'sin yürekten süye.