7 Kasım 2010 Pazar

Ablakim İlmiy-Zıncırlı'ye Hitabe

Ablakim İlmiy-Zıncırlıye Hitabe

Ey, asırların zevk ve sefa şerabıle sermest(sarhuş), Zıncırlı. Salaçıqın granit qayaları arqasına gizlenerek, mahmur kozleriñi bu milletin sefaletini (tüşkünligini) temaşadan hala toymadıñmı? O esmeri, titiz çalğıcıların, qulaqları parçalayan qarıq, boğuq ve sert borazan sadaları, yurekleri sarsıdıran çoqmar davuşları seni hala usandırmadımı?

Qırımlıların cebin(sonük) ve qısıq feryadları curatsız iñiltileri seniñ galeyanleli (qaynağan) muhitke qadar aks idemiyurse, seniñ her taşıñnı kendi ellerile yonutan, altunlarıle yaldızlayan, umitlerile alçılayan (pekitken) Meñliñ, qayaları yumuşatan eninleri (iñiltileri), kokleri çıñlatan şikayetleri olsun, sana tesir itmeyurmı?..

Şimdiye qadar bihude(boş) yerde çürütip qara topraqlara komdigiñ o biñlerce istidatların masum(suçsuz) ruhlarından ve hazırda seniñ zıncır'ıñdan qurtulmaq içün İstanbullara, Mısırlara, Orenburglara qadar qaçan, oralarda sürünen, çekişen, dilenen yavrularınıñ qarğışlarından qorqmayurmısın? Meñli Girayıñ soñradan birer-ikişer çocuqlarıña hediye itmek uzre boynuña taqtığı elmasları, incileri... sen hep oynaşlarıña dağıttıñ! Qıyamet kunünde oña ne cevap vireceksiñ, o vicdanlı veliy-i-nimetniñ (nimet saibiniñ) qarşısına ne yuzle çıqacaqsın?

Unuttıñmı... bir kun sen Meñliniñ huzurına çıqarken, Qırımda yağan qarları-un, yağmurları-ab-ı-hayat, taşları-kehlibar(kerbar), topraqları-altun yapacağıñı vaad itmiştiñ, hatırlayurmısıñ?.. O zaman o pir(ihtiyar) muhterem necabetle (temizligi ile) parlayan iri kozlerini qaldıraraq (koterip), seniñ o yaldızlı yüzüñni biraz tedqiq ittikten soñra, aq ve açıq mañlayıñnı umit buselerile( opmeleri ile) tuğralayup (mühürlep), seni oz qızı-varise-i-sultanatı(padişanıñ mirasçısı) sıfatıle bağrına basmış, quçaqlamış, çocuqlar kibi sevinçinden ağlamıştı... Ve o tatlı umit ile qarışıq eñ soñ nefesini de seniñ yalancı, vefasız ağuşıñda (sadıq olmağan quçağıñda) itmam itmişti(bitken edi).

...Bir buçuq asırdan beri kimi yetiştirdin? 150 yıl zarfında uç milyondan mütecaviz(ziyade) para yediñ, buña qarşı biz, Qırımlılara, qaç adam çıqardıñ?...
Nankör(otmek aqqını bilmegen) Zıncırlı! Badbaht (bahtsız)! Biñlerce zekaları (aqıllarnı) çürütip, vaqıtsız topraqlara komdiñ...

Faqat nedendir, bilmem, yine sana acıyurım, yine seni seviyurım! Fena ve sorunlı(sürünli) bir maraza qapıldıñ, faqat tedaviyiñ qaplıdır. Bir tabib-i-hazıq(usta ekim) ister. Haydı, silkin!...

Terciman-1913 No:73 mart 30 Arab Urufatında.