22 Kasım 2017 Çarşamba

Qaraim-Qaray Qoranta Adları

Qaraim-Qaray Qoranta Adları


Abkoviç, Abram-öglu, Abramoviç, Avah, Avaş, Aga, Aga-Kefeli, Aga-Neyman, Aganin, Agin, Aciniç, Azaryeviç, Ayvaz, Akav, Aksuyak, Aksüâk, Alambiy, Alik, Almaz, Altıoka, Alyünak, Alük, Amık, Apkoviç, Appak, Arabaci, Arslan, Asaba, Aslanov, Atter, Afed, Babacan, Babayev, Babay, Baba-Rofe, Baba-Haci, Bayraktar, Bakkal, Balaban, Balavuz, Balakay, Balci, Balık, Baraş, Baruhoviç, Başti, Bebeş, Bezikoviç, Beym, Birçe, Boboviç, Bödene, Bölek, Böllek, Bondar, Bozaci, Borsuk, Börü, Bota, Botkaçik, Botuk, Budum, Burnaz, Burunçuz, Bürçe, Varnalı, Gabbay, Gacar, Gazzanov, Galaç, Gamal, Gammal, Geleloviç, Gemaneci, Gibor, Gogol, Golub, Gomuş, Greçnıy, Gümüş, Griguleviç, Groguleviç, Gülüş, Davidov, Davidoviç, Danilov, Danko, Camci, Cemci, Cigaris, Cigersız, Cigit, Cumuk, Cürbun, Dibor, Dormador, Dubinskiy, Duvan, Durunça, Yegiz, Yegoyadov, Yedıaylık, Yel, Yelyaşeviç, Yeraka, Yerga, Yeru, Yeru-Varnali, Yeruhaci, Yefet, Yefetov, Yefetoviç, Yeşvoviç, Jarnovskiy, Zaynçikovskiy, Zayonçkovskiy, Zengin, Zengin, Zeharya, Zurna, İlik, İlya, İlyaşeviç, İmen, İmşakçi, İorga, İrtlaç, İrtlaç-Mangupi, İsaakov, İsakoviç, İsaçok, İçacik, Kabakbaş, Kabakçi, Kavşalı, Kazas, Kayki, Kakuşka, Kalaç, Kaleli, Kalif, , Kalmuk, Kalpakçi , Kalf-Kalif , Kalf-Kalif Kalf, , Kalf-Kalif , Kalfa, Kalfe, Kamaç, Kambur, Kaplanovskiy, Kaplunovskiy, Kapon, Kapuci, Kapçik, Kara, Karabacak, Karaboran, Karakaş, Karakoz, Karga, Kart, Katlama, Katık, Kaçor, Kekuşke, Keleş, Kefeli, Kefeli-Kazanasmaz, Kefeli-Çuyçük, Kefeli-Yunahsız, Kiik, Kiikçi, Kiişboin, Kilci, Kirimi, Kirli-Kalpak, Kisir, Kiskaça, Kiskaçi, Köbetskiy, Kovşanlı, Kögen, Kögen-Avah, Kögen-Ayvaz, Kögen-Kefeli, Kögen-Kinaz, Kögen-Öksüz, Kögen-Pembek, Kögen-Rebi-öglu, Kögen-Ekmekçi, Kögenoglu, Kökey, Kocak, Köylü, Koyçu, Kökenay, Kökinay, Kökizov, Kökçi, Kolpakçi, Kömen, Kömeç, Kösdin, Kösdini, Köstin, Kremitçi, Kretçi, Krugleviç, Kruguleviç, Ksir, Kukuriçkin, Külte, Kümeç, Kumış, Küşlü, Kızçik, Kılboin, Kılci, Kılçik, Labanos, Lavrentyev, Lavretskiy, Lavrinoviç, Lamçeri, Levi, Levibolakay, Levibodene, Levitopal, Leviyalpaçik, Leonoviç, Lopatto, Lukşinskiy, Lutskiy, Maykapar, Maytop, Maytopov, Maksimaci, Maletskiy, Malitskiy, Manana, Mangubi, Mardkoviç, Massuda, Masda, Meresedi, Meresedı, Meriva, Mehanaci, Miysız, Mikiy, Minaş, Minaşa, Mineke, Mirasyedi, Mihaylov, Mihayloviç, Mitskeviç, Miçri, Mordkoviç, Müki, Münci, Murza, Murzayev, Mışlık, Nayman, Neyman, Novakoviç, Novahoviç, Novitskiy, Noray, Nuray, Ovah, Öglukogen, Ögul, Oynak, Ögsüz, Öksüz, Orak, Örmeli, Oçan, Palalı, Pampu, Pampulov, Pandul, Panpulov, Papoviç, Pastak, Pata, Paşa, Pembek, Penerci, Pepi, Pesmet, Pigit, Piletskiy, Piasor, Pozemskiy, Poyraz, Popoviç, Prik, Rabinoviç, Rayetskiy, Rebioglu, Riber, Robaçevskiy, Rofe, Saatçi, Savuskan, Sakav, Sakizçi, Samoyloviç, Sapak, Sappak, Saraf, Saraç, Sariban, Sarrı-Levi, Sarı, Sarıban, Sauskan, Sekazan, Semançuk, Sikazan, Sinak, Sinani, Sinek, Sofer, Stamboli, Sultan, Sultanskiy, Suvartkıç, Sülük, Sütçi, Taymaz, Taytaban, Tanagoz, Tanatar, Tansaşar (Tapsaşar?), Telal, Tepsi, Tinkayak, Tiriaki, Tiryaki, Tiro, Tirişkan, Tokatlı, Toklı, Tongur, Tonçuk, Topsakal, Topal, Torgayçik, Toteş, Tohtamış-Uvanay, Triandafil, Trişkan, Triyaki, Troitskiy, Tulub, Turçin, Turşu, Tılsım, Uvanay, Uzun, Urçuk, Faromda, Farumda, Farunde, Fenerli, Ferik, Feros, Feruz, Ferus, Firkoviç, Fuki, Findukbaş, Furkoviç, Furumci, Haci, Haimov, Halvaci, , Hallaç, Hamal, Hanci, Harsun, Harçenko, Hafuz, Hocaş, Horoz, Horos, Çabak, Çavke, Çavuş, Çaduk, Çadukov, Çalborü, Çamo, Çapçakçi, Çegirtke, Çevke, Çelebi, Çeltek, Çerkez, Çerkes, Çibar, Çinak, Çiçke, Çiçakçi, Çiçekçi, Çoban, Çoin, Çomo, Çoref, Çoyun, Çubar, Çuin, Çumak, Çumakov, Şaytan, Şakayev, Şakay, Şamaş, Şapşal, Şargene, Şargenâ, Şekerci, Şembe, Şişman, Şpakovskiy, Şöle, Egi, Egiz, Ekmekçi, Elişa, Elmaz, El,Emeldeş, Emizik, Emildeş, Emin, Endaze, Erak, Eraka, Erintek, Erınçak, Efraimoviç, Eşvoviç, Yüdkeviç, Yurga, Yusif, Yusufoviç, Yühneviç, Yazci, Yazıci, Yalpaçik, Yaşin, Yaşiş.

Qırımçaq Qoranta Adları

Qırımçaq Qoranta Adları

Abayev, Abraben, Abraşev, Abraşov, Avisbabis, Avisbadis, Avraben, Aga, Akimov, Ancel, Ancil, Anjel, Atar, Afuz, Açkinazi, Aşerov, Aşkenazi, Aşkinazi, Bakşi, Baruhov, Beyer, Bentovim, Berman, Berşadskiy, Behar, Beer, Biberci, Borohov, Boruhov, Bohor, Buhorov, Vaynberg, Valit, Varşavçik, Veynberg, Vinbirik, Volşteyn, Gabay, Gabeleci, Gabeleji, Gaygo, Gerşgorn, Gidaleviç, Gobay, Gota, Gotta, Gürci, Gutman, Daniyel, Demerci, Dereci, Cüdi, Dondo, Jud, Judo, Judov, Zeltser, Zengin, İzmerli, İzmirli, İosifov, Kagya, Kalpakçi, Karagez, Karagoz, Karakoz, Karbi, Karpi, Kartbi, Kaya, Kogan, Kögen, Kökoz, Kökos, Kökoş, Kökuş, Köküş, Kolpakçi, Konort, Konorto, Könfilo, Könfino, Könfinu, Köse, Kösse, Köfinâ, Koen, Kürkçi, Kuru, Kuyumci, Kuyunci, Labak, Levi, Lehno, Livi, Lipşits, Lobak, Lobok, Lombrozo, Lombrozu, Lomroz, Lomrozov, Lurye, Lâhno, Mangupli, Mando, Manto, Masot, Mataşeviç, Matoşeviç, Mereşinskiy, Meteşeviç, Meşlam, Meşulam, Mizrahi, Miroslavskiy, Mitaşeviç, Moskil, Muzrahi, Neyeman, Neyman, Nisimoviç, Novah, Nudel, Ossok, Ofus, Patik, Patık, Peaje, Peysah, Penerci, Penirci, Pereç, Periç, Pesah, Piastro, Piastrov, Piyastro, Prus, Pürim, Pâstro, Rabeno, Rabenu, Rabinio, Rabino, Rafailov, Rebi, Rekomi, Refailov, Ruhomi, Samoyloviç, Saraf, Saraç, Sokolskiy, Solovyev, Stamboli, Surjin, Surujin, Tabon, Tavukçi, Takatlı, Taukçi, Tauhçi, Tokatlı, Tomalak, Tomolak, Trevgod, Trevgoda, Trevgodo, Trigoda, Tuner, Tunkel, Turkin, Uraleviç, Üreleviç, Ürileviç, Fişer, Flisfeder, Flisfeyder, Hafuz, Haham, Hekim, Hondo, Hondu, Çakçir, Çapiça, Çapiçev, Çapiço, Çapiçov, Çahçir, Çebar, Çernov, Çernopolskiy, Çibar, Çolak, Çolaki, Çolah, Çulah, Şalom, Şamaş, Şameş, Şolom, Yusupov, Yusufov

20.yüzyıl başında yaşağan Qırım Qaray- Qaraim Cemaati Ziyalılarnın şeerlerğe köre listi


20.yüzyıl başında yaşağan Qırım Qaray- Qaraim Cemaati Ziyalılarnın şeerlerğe köre listi


GÖZLEVE


1. Gaham ribbi Sima Baboviç
2. Gevir Babakay Baboviç
3. Avraam Ezroviç Kisir
4. Gabbay Avraam Moiseyeviç Kiskaça
5. r. Avraam Solomonoviç Şaytan
6. Gabbay Avraam İliç Cigit
7. r. Avraam Yakovleviç Penbek
8. Melammed r. Avraam Aronoviç Kefeli
9. Avraam Samuiloviç Kuşul
10. Avraam İsaakoviç Levi
11. Avraam İliç Şaytan
12. Avraam Simoviç Saraf
13. Avraam Babakayeviç Öksüz
14. Avraam Hanukoviç Rofe
15. Avraam Yufudoviç Kögen-Ayvaz-Bakkal
16. Avraam Moiseyeviç Maksimaci
17. Avraam Solomonoviç Miçri
18. Avraam Simoviç Miçri
19. Avraam Efraimoviç Sariban
20. Arvaam Mordehayeviç Külte
21. Üçenik Avraam İosifoviç Cigit
22. Avşalom Solomonoviç Şaytan
23. Gevir r. Aaron Panpulov
24. Ribbi Aaron Solomonoviç Kazaz-Yaşiş
25. Aaron Yakovleviç Kögen
26. Aaron Moiseyeviç Babacan
27. Gabbay i gevir İlya Sadukoviç Turşu
28. İlya Atalık Veniaminoviç Şakay
29. İlya Samuiloviç Saatçi
30. İlya Veniaminoviç Levi-Pata
31. İlya Yufudoviç Maytop
32. İlya Kazaz Berahoviç Topsakal
33. İlya-Paşa Mordehayeviç Babay
34. İlya Mordehayeviç Yaşiş
35. İlya Aronoviç Kefeli
36. İlya Veniaminoviç Kiskaça
37. Ribbi İlya Babakayeviç Çengesiz
38. İlya Solomonoviç Cigit
39. İlya Solomonoviç Tat
40. Üçenik İlya İoisfoviç Cigit
41. Üçenik İlya Moiseyeviç Çalborü
42. Eliazer Solomonoviç Fenerli
43. Eliazer Moiseyeviç Çoref
44. Yelisey Simoviç Aga
45. Gabbay Efraim İosifoviç Farumda
46. Efraim Simoviç Turşu
47. Efraim Avraamoviç Kefeli
48. Gevir r. Veniamin Mordehayeviç Penbek
49. Gabbay Veniamin İsaakoviç Şişman
50. Veniamin Yakovleviç Duvanו
51. Veniamin İosifoviç Kögen-Minaş
52. Veniamin Mordehayeviç Kambur
53. Baruh Yufudoviç Kögen-Ayvaz-Bakkal
54. Beraha Mordehayeviç Mangubi
55. Beraha Yakovleviç Çuyun
56. Beraha İosifoviç Oçan
57. Beraha Tohtamış Moiseyeviç Kara
58. Beraha Moiseyeviç Oçan
59. Beraha Solomonoviç Şaytan
60. Beraha Mordehayeviç Geleloviç
61. Baruh Mordehayeviç Yaşiş
62. Beraha Samuiloviç Poyraz
63. Beraha İsaakoviç Şaytan
64. Beraha Solomonoviç Cigit
65. Gedalya İosifoviç Feruz
66. r. David Yakovleviç Sakizçi
67. David Samuiloviç El
68. David Moiseyeviç Şişman
69. David Samuiloviç Sarı
70. David İliç Sakizçi
71. David İliç Kögen-Penbek
72. David Yakovleviç Pigit
73. Üçenik David Avraamoviç Cigit
74. David Yufudoviç Aga
75. Üçenik David İosifoviç Cigit
76. r. Zaharya Sadukoviç Gabbay
77. İosif Efraimoviç Kefeli
78. İosif İsaakoviç Şişman
79. İosif Mordehayeviç Hocaş
80. İosif İliç Sakizçi
81. İosif Mordehayeviç Mangubi
82. İosif Aronoviç Sariban
83. İosif Moiseyeviç Kovşanlı
84. r. İosif-Solomon Avraamoviç Firkoviç
85. İosif-Solomon Samuiloviç Firkoviç-Lutskiy
86. İosif Avraamoviç Neyman
87. Gabbay İosif İliç Cigit
88. İosif-Sinan Berahoviç Sinani
89. İosif Yakovleviç Sakizçi
90. İosif İliç Turşu
91. İosif Simoviç Sakav
92. İosif Mordehayeviç Külte
93. r. İosif Mordehayeviç Kögen
94. İosif Moiseyeviç Çalborü
95. Üçenik İosif Avraamoviç Cigit
96. Yakov İsaakoviç Kefeli
97. r. Yakov Berahoviç Şamaş
98. Yakov Avraamoviç Oçan
99. Yakov Yufudoviç Kögen-Ayvaz
100. Yakov Mordehayeviç Kögen-Balman
101. Yakov Baruhoviç Kögen-Ayvaz-Bakkal
102. Yakov İosifoviç Şişman
103. Yakov İosifoviç Şakay
104. Yakov Yeşuoviç Saatçi
105. Yakov Solomonoviç Tongur
106. Yakov İordehayeviç Yeru
107. Yakov Yufudoviç Tohtamış-Mehaneci
108. Yakov İliç Külte
109. Üçenik Yakov Avraamoviç Kiskaça
110. Yakov Avraamoviç Firkoviç
111. İsaak İosifoviç Gabbay
112. Gabbay İsaak İosifoviç Kögen-Ayvaz
113. Gevir ribbi İsaak Simoviç Hocaş
114. İsaak Yufudoviç Kögen-Ayvaz-Bakkal
115. İsaak Moiseyeviç Kiskaça
116. r. İsaak Samuiloviç Rofe
117. İsaak Mordehayeviç Yeru
118. İsaak İsaakoviç Kalfa
119. İsaak Berahoviç Saraç
120. İsaak Avraamoviç Maykapar
121. İsaak İsaakoviç Şaytan
122. İsaak Simoviç Turşu
123. İsaak Simoviç Saraf
124. İsaak Aronoviç Sinani
125. İsaak Samuiloviç Poryaz
126. İsaak Şabbetayeviç Koyçu
127. r. İsaak Mordehayeviç Tirişkan
128. İsaak İliç Tanagoz
129. İsaak Moiseyeviç Tanatar
130. r. İsaak İosifoviç Pastak
131. İsaak Mordehayeviç Botuk
132. İsaak Aronoviç Tanatar
133. İsaak Babakayeviç Tiro
134. İsaak Yufudoviç Maksimaci
135. İsaak Moiseyeviç Çegirtke
136. r. Yufuda Solomonoviç Şaytan
137. r. Yufuda Baruhoviç Kögen-Ayvaz-Bakkal
138. Yufuda Şabbetayeviç Koyçu
139. Yufuda İosifoviç Gibbor
140. Yufuda Mordehayeviç Kögen-Minaş
141. Yufuda İosifoviç Uzun
142. Yufuda Yakovleviç Çuyun
143. Yufuda Yakovleviç Sakizçi
144. Yufuda Berahoviç Kara
145. İoav Yakovleviç Çuyun
146. Mordehay İsaakoviç Çuyun
147. Mordehay İliç Paşa
148. Mordehay Avraamoviç Pirik
149. Mordehay Moiseyeviç Geleloviç
150. Mordehay Arvaamoviç Yaşiş
151. Mordehay İsaakoviç Kazançik
152. Mordehay Solomonoviç Kögen-Bota
153. Mordehay Simoviç Oçan
154. Mordehay Veniaminoviç Penbek
155. Mordehay Moiseyeviç Kögen-Ayvaz
156. Mordehay Samuiloviç Bölek
157. Mordehay Samuiloviç Şamaş
158. Mordehay Yakovleviç Kefeli
159. Mordehay Aronoviç Tanatar
160. Mordehay Elçafanoviç Hocaş
161. r. Mordehay Solomonoviç Asaba
162. Moisey İosifoviç Gibbor
163. Moisey Davidoviç El
164. r. Moisey Mordehayeviç Kazaz
165. Şamaş r. Moisey Tohtamışeviç Yefet
166. Moisey Yakovleviç Levi-Balakay
167. Moisey Simoviç Pirik
168. Moisey İliç Zengin
169. Moisey Yakovleviç Mangubi
170. Moisey Simoviç Kiskaça
171. r. Moisey İsaakoviç Karakoz
172. r. Moisey Aronoviç Sinani
173. Moisey İliç Sinani
174. Moisey Avraamoviç Şişman
175. Moisey Yakovleviç Kögen
176. Moisey Babakayeviç Çengesiz
177. r. Moisey Yefetoviç Duvan
178. Moisey Mordehayeviç Yeru
179. Moisey İsaakoviç Kögen-Ayvaz
180. Moisey Solomonoviç Kögen-Bota
181. Moisey Veniaminoviç Kiskaça
182. Moisey Samuiloviç Kögen-Ribbi-Öglu
183. Üçenik Berahoviç Oçan
184. Moisey Davidoviç Sakizçi
185. Gabbay Babakay Veniaminoviç Tongur
186. Babakay Ezroviç Çelebi
187. Babakay İosifoviç Kocak
188. Babakay Mordehayeviç Burnaz
189. Babakay Tiro
190. Toteke Babakayevna Tiro
191. Nataniel Simoviç Baboviç
192. r. Ovadya Yufudoviç Kögen-Ayvaz
193. Ezra İliç Fuki
194. Ezra İliç Külte
195. Azarya İsaakoviç Yantıkbaş
196. Emmanuel Simoviç Baboviç
197. Saduk İosifoviç Sakizçi
198. Şaul Moiseyeviç Oçan
199. Solomon Simoviç Baboviç
200. Gabbay Solomon İliç Cigit
201. Solomon Veniaminoviç Tongur
202. Gabbay r.Solomon Turşu
203. Solomon Berahoviç Kara
204. Solomon İosifoviç Çerkez
205. Solomon Veniaminoviç Kiskaça
206. Solomon Avraamoviç Yeru
207. Solomon Mordehayeviç Yeru
208. Solomon Simoviç Miçri
209. Solomon Simoviç Kiskaça
210. Solomon İliç Kögen-Penbek
211. Gabbay i gevir Samuil Baboviç
212. Gabbay Samuil İosifoviç Şats
213. Samuil Moiseyeviç Kovşanlı
214. Samuil Berahoviç Karagoz
215. Samuil Moiseyeviç Aga
216. Samuil Babakayeviç Levi-Arabaci
217. Samuil Yufudoviç Kögen-Ayvaz
218. Samuil Veniaminoviç Saraf
219. Samuil Yakovleviç Kefeli
220. Samuil Solomonoviç Kögen
221. Samuil Yufudoviç Feruz
222. Samuil Mordehayeviç Toteş
223. Samuil İosifoviç İmşakçi
224. r. Samuil Yakovleviç Kögen-Penbek
225. Samuil Simoviç Baboviç
226. Samuil Berahoviç Geleloviç
227. Sima Avraamoviç Tanagoz
228. r. Sima Moiseyeviç Saraç
229. Sima Avraamoviç Yeru
230. Sima Mordehayeviç Turşu
231. Sima İosifoviç Aga
232. Sima İosifoviç Cigit


QALE

1. Gabbay r. İlya Mordehayeviç Toteş
2. r. İlya Samuiloviç Karagoz
3. Baruh Avraamoviç Maykapar
4. Gillel Yakovleviç Kefeli
5. İosif İliç Appak
6. İosif Yufudoviç Kalfa
7. İosif Moiseyeviç Kefeli
8. Yezekiil İosifoviç Çerkez
9. Gabbay Yakov Veniaminoviç Kefeli
10. Yakov Moiseyeviç Kefeli
11. Yakov Samuiloviç Karagoz
12. Mordehay Yufudoviç Çibar
13. Mordehay Samuiloviç Karagoz
14. Moisey Samuiloviç Karagoz
15. r. Solomon Moiseyeviç Kefeli


KEFE

1. r. Yeşua Kögen
2. Avraam Yeşuoviç Kögen
3. Avraam Babakayeviç Yeru
4. Ananya Veniaminoviç Yeru
5. İosif Yeşuoviç Kögen
6. Samuil Simoviç Kara
7. Samuil Simoviç Miras


ODESSA-AKKERMAN

1. Avraam Samuiloviç Yeru
2. İlya Bakkal
3. Beraha Simoviç Mangubi
4. Rahel Berahovna Mangubi
5. Ester Berahovna Mangubi
6. Mordehay Yakovleviç Kefeli
7. Yufuda Menahemoviç Yefet-Kösdini
8. Gevir İosif Simoviç Mangubi
9. İosif Menahemoviç Yefet-Kösdini
10. İosif Simoviç Sarı
11. İsaak Solomonoviç Bakkal
12. Mordehay Solomonoviç Karagoz
13. Mordehay Solomonoviç Bakkal
14. Mordehay Menahemoviç Yefet-Kösdini
15. r. Moisey Simoviç Mangubi
16. Sima Berahoviç Mangubi
17. Saduk Samuiloviç Yeru
18. Sima Berahoviç Mangubi
19. Samuil Berahoviç Mangubi


OR-ORKAPU

1. Avraam Samuiloviç Mangubi
2. Avraam Moiseyeviç Hallaç
3. Avraam Samuiloviç Bölek
4. Avraam Samuiloviç Erinçek
5. Aaron Yufudoviç Sapak
6. İlya Samuiloviç Durunc
7. r. İlya Moiseyeviç Mazlim
8. İlya Samuiloviç Bölek
9. İlya Moiseyeviç Çoref
10. İlya İosifoviç Koma
11. İlya Moiseyeviç Avaş
12. Veniamin Berahoviç Levi-Yeru
13. Baruh Moiseyeviç Çoref
14. Beraha Solomonoviç Yaşiş
15. Beraha İosifoviç Sinani
16. Gevir David Yufudoviç El
17. Gevir Yufuda Sadukoviç Şakay
18. Yufuda İsaakoviç Fuki
19. Yufuda İosifoviç Öksiz
20. Yufuda Moiseyeviç El
21. Yufuda Simoviç Akav
22. Yufuda Samuiloviç Botkaçik
23. İosif Yefetoviç Maytop
24. İosif Samuiloviç Babacan
25. İosif Samuiloviç Külte
26. İosif-Sinan Mordehayeviç Arabaci
27. Yakov İosifoviç Çerkez
28. Yakov Zaharyeviç Kögen
29. r. İsaak Avşalomoviç Tanatar
30. İsaak Sinanoviç Börü
31. İsaak Sinanoviç Arabaci
32. Mordehay İosifoviç Sikazan
33. Mordehay İosifoviç Ovanay
34. Mordehay İosifoviç Attar
35. Moisey Yufudoviç Sapak
36. Moisey Avraamoviç Altı-Oka
37. Moisey Aronoviç Burnaz
38. Babakay Moiseyeviç Levi-Topal
39. Babakay Berahoviç Sinani
40. Saduk İliç Şakay
41. Çefanya Yefetoviç Maytop
42. Çefanya Avraamoviç Altı-Oka
43. Solomon Samuiloviç Babacan
44. Solomon Samuiloviç Avaş
45. Samuil Moiseyeviç Levi-Topal
46. Samuil Babakayeviç Babacan
47. r. Samuil Avraamoviç Mangubi
48. Samuil Avraamoviç Avaş
49. Sima Samuiloviç Yeru


AKYAR


1. Avraam İsaakoviç Kefeli
2. Avraam Yufudoviç Hekis (Hekim?)
3. Aaron Yakovleviç Sofer
4. İlya Solomonoviç Tatkuç
5. İlya Solomonoviç Levi-Derzi
6. Efraim İosifoviç Kefeli
7. Gevir r. Beraha Panpulov
8. Beraha Veniaminoviç Kögen
9. r. Gavriil Simoviç Firkoviç
10. Yufuda Avraamoviç Rofe
11. Yufuda İoisfoviç Kefeli
12. r. İosif Solomonoviç Sofer
13. İosif Simoviç Kefeli
14. İosif Geleloviç Kalfa
15. İosif Yufudoviç Elmaz
16. İosif İliç Panpulov
17. Yakov Moiseyeviç Maykapar
18. r. Yakov Yakovleviç Kalfa
19. r. Yakov Moiseyeviç Çal-Börü
20. Yakov Solomonoviç Sofer
21. r. Yakov Aronoviç Kara
22. İsaak Mordehayeviç Bölek
23. İsaak Samuiloviç Savuskan
24. Moisey Babakayeviç Babay
25. Moisey Şabbetayeviç Çoban
26. r. Ezra İsaakoviç Hanci
27. Şaul Aronoviç Kalfa
28. Solomonv Yefetoviç Saraç
29. Samuil Moiseyeviç Maykapar
30. Samuil İliç Panpulov

21 Haziran 2016 Salı

Moskva Qaraylarına Çıqqan Türkü, Mecmua Bağçesaray, Eliyahu Kılcı

Moskva Qaraylarına Çıqqan Türkü

Gerdanindan baqsan benleri datli
baqayir gözleri o da kim aqam
biykesi Eliyahu Pigit'nin biykesi.
Mör basmadan balagi hatinlarin solagi
o da kim aqam biykesi Çadoq Pigit'-nin biykesi.
Arabaga yeger bayguru hatunlarin
aygiri o da kim aqam biykesi
Miqay Ya`qov'nin biykesi.
Qocasi içer żarabi qarisi Misir
Arabi o da kim aqam biykesi
Pampu Yosef'nin biykesi.
Gendi güzel merdane Moskva
içinde bir dene o da kim aqam
biykesi Qatiq Yosef'nin biykesi.
Balalarina baż olgan qartayganda
yaż olgan o da kim aqam
biykesi Eliyahu Babay'nin biykesi.
Baḥçesinde fesilgen top
zilifine silgen o da kim aqam
biykesi Tanagöz Içḥaq'nin biykesi.
Alli gülli balagi ogul balnin solagi
o da kim aqam biykesi Abraham Sapaq'nin biykesi.
Ziliflerin taragan bütün dünyaga
yaragan o da kim aqam biykesi
Zengin Yehuda'nin biykesi.
Yimirtanin sarisi hatinlarnin ḥorosi
o da kim aqam biykesi Babay
Ya`qov'nin biykesi.
Yeni saray saldirgan
eyi manlay aldirgan o da kim
aqam biykesi Rofe Içḥaq'nin biykesi.
Azbarinda quyusi gendi gölmek dolusi
o da kim aqam biykesi David Topal'-
nin biykesi.
Ne temḥali bażi var qalem gibik
qażi var o da kim aqam biykesi
Çadukov Şemuel'nin biykesi.
Papuçinin ultani hatinlarin sultani
o da kim aqam biykesi
Babay Yosef'nin biykesi.
Azbarinda aq tana qizim çoq
deyip mahtana o da kim aqam
biykesi Asaba Eliyahu'nin biykesi.
Bażindaki dalfesi hümrüya benzer sesi
o da kim aqam biykesi Külte Simḥa'nin biykesi.
Elinde altin bilezik tabi`ati
pek nezik o da kim aqam biykesi
Firkoviç Może'nin biykesi.
Hatin olup gülmegen eyi devran
sormagan o da kim aqam biykesi
Mordehay Botuq'nin biykesi.
Peynirli pite piżirgen [k]önçegini
yolda düżürgen o da kim aqam
biykesi Eliyahu Maytop'nin biykesi.
Qaftaninin gaytani hatinlarnin
żaytani o da kim aqam biykesi
Firkoviç Içḥaq'nin biykesi.
Qapuga sorgan çuvalday oynap
gülgen ayuvday o da kim aqam
biykesi Sadoq Eliyażeviç'nin biykesi.
Elindedir zontigi hatunlarin
antigi o da kim aqam biykesi
Baboviç Simḥa'nin biykesi.
Saççigini taragan memleketge
yaragan o da kim aqam biykesi
Yehuda Arslan'nin biykesi.
Gendi dünya melegi alli gülli
yanagi o da kim aqam biykesi
Içḥaq Botuq'nin biykesi.
Gendi benzer quqlaya güzelimdey
qompaya o da kim aqam biykesi
Rofe Simḥa'nin biykesi.
Güzel desem yalandir qocasina
uygandir o da kim aqam biykesi
Benyamin Pata'nin biykesi.
Yavaż yavaż laf eder ligaç
biner keyf eder o da kim aqam
biykesi Beraha Bota'nin biykesi.
Sara Sara dedirir qocasina sevdirir
o da kim aqam biykesi Itro Küżlü'nin biykesi.
Yüzüne baqsan pek yavaż
qayna{na}si ilen uzlażmaz o da
kim aqam biykesi Balci Eliża'-nin biykesi.
Ekmegini küydirgen özüni
qiz yerine sevdirgen o da kim
aqam biykesi Kirugloviç Zekerya'nin biykesi.
Dilberlikni bilmegen yüzü aqliq
görmegen o da kim aqam biykesi
Cigit Simḥa'nin biykesi.
Qocasindan saqina kötekler deyip
qorquna o da kim aqam biykesi
Örmeli Içḥaq'nin biykesi.
Azbarinda asmasi Moskva'nin
yosmasi o da kim aqam biykesi
Fenerli Mordehay biykesi.
Beline baglar qużaq tabi`ati
pek yimżaq o da kim aqam biykesi
Şebetay Levi'nin biykesi.
Beline oqlav qistirgan qocasini
o da kim aqam biykesi
Çumakov aqamnin biykesi.
Tegene doli hamuru aḥ ilen
geçmiż ömürü o da kim aqam biykesi

Emeldeż Içhaq'nin biykesi.
Ḥamama varir yayqanir dünya
`alemi zevqlanir o da kim aqam
biykesi Babay David'nin biykesi.
Sesi öter zil gibik gendi
nezik gül gibik o da kim aqam
biykesi Yefet Saraç'nin biykesi.
Gelin olmiż olmamiż qocasindan
onmamiż o da kim aqam biykesi
El Może'nin biykesi.
Gelmiż altmiż yażina
her gün yemek piżire o da
kim aqam biykesi Yosef Balci'nin biykesi.

Nezik nezik lafi var
mahtalacaq soyi da var
o da kim aqam biykesi
Yosef Öksüz'nin biykesi.
Azbarinda tarisi
laf sevmez qarisi
o da kim aqam
biykesi Altioqa'nin biykesi.
Boyu ożaq torgayday
yürüżi var yorgaday
o da kim aqam biykesi
Lopato Eliyahu'nin biykesi.
Qocasini aglagan
bażina zevda baglagan
o da kim aqam biykesi
Mangubi Ya`qov'nin biykesi.
Qocasina nazlana
cilbe edsem ḥizlana
o da kim aqam
biykesi Yefet Arabaci'nin biykesi.
Qublaga baqar qapusi
Toraga benzer yapusi
o da kim aqam
biykesi Pigit aqanin biykesi.
Boyu uzun beli ince ne
milayim yar ince o da kim
aqam biykesi Ayvaz Może'nin biykesi.
Qocam gömdim quvandim
ne olmiż ekincisin de
buldim o da kim aqam
biykesi Yosef Ayvaz'nin biykesi.
Qocam qart dep qurula yüzüne baqip urula
o da kim aqam biykesi Saqizçi Yosef'nin biykesi.
Ne milayim sözleri
ḥuru gibik gözleri
o da kim aqam biykesi
Qatiq Abraham'nin biykesi.