24 Ağustos 2014 Pazar

Antqa Sadıqlıq-Noman Çelebicihan'ğa-İsa Abduraman

Antqa Sadıqlıq-Noman Çelebicihan'ğa

Kureşip aqiqat nurları içün,
Aqsızlıq zulmeti içinde soldıñ.
Cellatnıñ kozüne baqarkensiñ tik,
Yarınğa kuneşday aydın ız saldıñ.

O ıznı silmekçün
Satır ve sözler,
Defter ve kitaplar
Atıldı otqa.
Yavuzlıq tütüni acıtqan kozler
Tutuldı qurşunğa, tutuldı oqqa...

Ayaqlar astına alındı Millet.
Ağladı deñiz, dağ, muqaddes topraq.
Biz-Halqmız!
Ayaqqa turarmız ille!
Dep ogge ıntıldıq,
Çoqluqnı toplap.

Adıñnı yazaraq mavı bayraqqa,
Sadıqlıq bildirip sen etken antqa,
Baq, halqıñ turmaqta kene ayaqqa.
Eşite,
Sen deysiñ Yol yoqtır artqa!

Emiriñ
Demirge
Dönerek
Bugun,
Kimnidir ayavsız
Dçgerek bugun,
Qap-qara işlerge
Çekerek yekün,
Milletni yuksekke koterir.
Amin!


Анткъа Садыкълыкъ-Номан Челебиджихан'гъа

Курешип акъикъат нурлары ичюн,
Акъсызлыкъ зулмети ичинде солдынъ.
Джеллатнынъ козюне бакъаркенсинъ тик,
Ярынгъа кунешдай айдын ыз салдынъ.

О ызны сильмекчюн
Сатыр ве сёзлер,
Дефтер ве китаплар
Атылды откъа.
Явузлыкъ тютюни аджыткъан козлер
Тутулды къуршунгъа, тутулды окъкъа...

Аякълар астына алынды Миллет.
Агълады денъиз, дагъ, мукъаддес топракъ.
Биз-Халкъмыз!
Аякъкъа турармыз илле!
Деп огге ынтылдыкъ,
Чокълукъны топлап.

Адынъны язаракъ мавы байракъкъа,
Садыкълыкъ бильдирип сен эткен анткъа,
Бакъ, халкъынъ турмакъта кене аякъкъа.
Эшите,
Сен дейсинъ Ёл ёкътыр арткъа!

Эмиринъ
Демирге
Дёнерек
Бугун,
Кимнидир аявсыз
Дчгерек бугун,
Къап-къара ишлерге
Чекерек екюн,
Миллетни юксекке котерир.
Амин!16 Ağustos 2014 Cumartesi

Ana Tilim-Remzi Burnaş

Ana Tilim-Remzi Burnaş

Er bir halqnıñ oz tili bar
Yaresinen sırdaşqan,
Baldan tatlı o til oña,
O bir vaqıt untulmay.
MEnim tuvğan halqımnıñ da
Oz tili bar yırlaşqan,
Biñ bir yıldız arasında
Bu til maña-tolğun ay.
Bu til meni beşiğimde
Aynenninen ostürgen,
Yaşlığımdan yetekley o
Tutıp menim qolumdan.
Bir ecasın coymam onıñ.
Bir arifin unutmam,
Tuvğan halqım onnen bahtlı-
Ur ayatnıñ qoynunda!

Ана Тилим-Ремзи Бурнаш

Эр бир халкънынъ оз тили бар
Яресинен сырдашкъан,
Балдан татлы о тиль онъа,
О бир вакъыт унтулмай.
МЕним тувгъан халкъымнынъ да
Оз тили бар йырлашкъан,
Бинъ бир йылдыз арасында
Бу тиль манъа-толгъун ай.
Бу тиль мени бешигъимде
Айненнинен остюрген,
Яшлыгъымдан етеклей о
Тутып меним къолумдан.
Бир эджасын джоймам онынъ.
Бир арифин унутмам,
Тувгъан халкъым оннен бахтлы-
Ур аятнынъ къойнунда!