7 Ağustos 2011 Pazar

Nogaynın Adagı-Memet Nuzet

Nogaynın Adagı-Memet Nuzet

Acilikten kaytkanda bay bir Nogay
Parohodda bek yaman dalgaga ogray.
Avdarıla yüregi, döne başı
Tüşe cerge burçaktay közinin yaşı.

Bek tartışıp kuskanda, adaklar aday
Diy:kırk koyım sadaka, tek kutar Huday.
Aytkan sözim eş unıtmam, ermendir men
Hayrat içün kurarman bir celtirmen.

Çok-colagay bedava tartsınlar un,
Çagarları yoklarga berermen odın.
Borıcka tükyan aşarman, bedava fırın
Sana dep, mevlam, aytaman, işimnin sırın.

Süyer kulın mevlaga, cabayım bir ton,
Adaklarım etmesem katseñ et soñ
Ayt, şo kapır deñizge, kuturmasın,
Men garipni öldirip oturmasın.

Alla başım, bedenim, yüregim
Sabiylerim, evladım, Zöreşigim
Nüşün şıktım men matuv öz köyimden
Keşke ölim şıkkaydı cıllı üyimden.

Yavaş yavaş cel tına, eksi dalga,
Nogay, garip, kelip bir aru alge
Diy: tükanı, fırımnı boştır onıñ
Mollaga ne şikar cartı tonıñ.

Al bir cartı celtirmen kataytayım
Bedava dep onı elge nasıl aytayım?
Degenindiy tirmenci tabıla koymaz,
Tabılsa da az şiy men karnı toymaz.

Aman, esen kurtulıp kelsem bir kün
Şu kırk koynıñ otızın şalmak mümkün
Otız diymen, tıl taya, on diyecekmen
Yok, pışaknı beş koyga siltiycekmen.

Parohod da yakınlap cete cetke
Nogay közin bek tıgıp iskele betke
Diy: ey, mevlam, kurbannıñ birisi ceter,
Etken kişi hayratını şaytıp eter.

Yanaşkan soñ parahod cetke cetip,
Nogay şıga er kesni zu şu etip
Diy: aldatıp Tanrını derya geştim,
Endi alay adaktan men vazgeçtim.

6 Ağustos 2011 Cumartesi

Türküli Namaz- Memet Nuzet

Bir vakıtta bir cayil caş sümelikten bezgende
Belki bir şiy tabarman dep, köy dolaşıp gezgende,
Tatar bolgan bir köyşikte toktay o bek boldırıp
Cemaatka maktay özin, avızın pek totırıp
Pakılday şu küni onda kelgen oraza ayı.
Söz birlikmen avız capkan pikaresi em bayı.
Diyler: bare, bizge bir ay siz imamlık etiñiz,
Akka bolgan borcımızdan azat etip ketiñiz.
O caş ta diy:mümkün sizge tek teravi kıldırmak,
Bolmaz sizni Rabbimizge böyle borclı kaldırmak.
Er üyden siz berirsiniz maga birer tanaşık.
Soñ sizlerge sırat keniş, cennetlerge col aşık.
Akşam bola, iftardan soñ halk camige toplana
''Efendi'' de o caminin mihrabına saplana
Köroğlu'nı, Edige'nı okıy tatlı ezgi men,
Cemaatka munasebet kalmay eş te bezmege
Alay bolay teravini bir kararman pitire
Amma halknıñ yüregine aruv tesir ketire.
Türli şın man, türkiler men geşire o kaş afta,
Şo künlerde kele köyge bek maktavlı bir sohta.
Teravide köre-imam- türkilerni patlata.
Sohtanıñ bo edepsizlik yüregini şatlata
Şay da bolsa, ses şıgarmay, lakin yürek talpına.
Namazdan soñ, imamga diy:aytayım köyniñ halkına.
İmam da diy:ses şıgarma, mında altmış tana bar,
Bayramdan soñ satarmız da, üleşirmiz barabar.
Sohta diy:kara, aramızda asıl boldı muabbet,
Ses şıgarman, korkma dostım, sen işine devam et,
Sohta kete, o caş kalıp, ep kıldıra namazın
Cırlay gene öz türkisin, şala gene o sazın
Bayram küni sohta kelip, tanallarnı aydaylar
Col boyında em sekire, em şala, em oynaylar.
İmam satıp ayvanlarnı, cepke sala parasın,
Köstermiy eş sohtaşıkka, ne yazı ne turasın.
Diy: ne yapsam, özim yaptım, em sarf ettim köp emgek.
Bo emgeknıñ yarısın saga bermek ne demek?
Aydav akkı bermek mümkün, ma, istesen bir kümiş.
Sohta boga aşulanıp, diy:yapacam, kara, bir iş!
Cemaatka anlatayım sen onlarga ne yaptıñ?
O caş ta diy:aman sen korkımızga iş taptıñ
Bilgenıñnı eş artına atma, dostım, sohtaçık,
Bar, toktama, dört canına karamay ket, col aşık.
Sohta ketip cemaatka ayta onıñ etkenin
Em bir aylık ibadetnıñ boş boşına ketkenin.
Cemaat ta diy ke: biz de ondan artta kalmadık
Bek köbimiz bir aygaşı eş te abdest almadık.