22 Kasım 2017 Çarşamba

Qaraim-Qaray Qoranta Adları

Qaraim-Qaray Qoranta Adları


Abkoviç, Abram-öglu, Abramoviç, Avah, Avaş, Aga, Aga-Kefeli, Aga-Neyman, Aganin, Agin, Aciniç, Azaryeviç, Ayvaz, Akav, Aksuyak, Aksüâk, Alambiy, Alik, Almaz, Altıoka, Alyünak, Alük, Amık, Apkoviç, Appak, Arabaci, Arslan, Asaba, Aslanov, Atter, Afed, Babacan, Babayev, Babay, Baba-Rofe, Baba-Haci, Bayraktar, Bakkal, Balaban, Balavuz, Balakay, Balci, Balık, Baraş, Baruhoviç, Başti, Bebeş, Bezikoviç, Beym, Birçe, Boboviç, Bödene, Bölek, Böllek, Bondar, Bozaci, Borsuk, Börü, Bota, Botkaçik, Botuk, Budum, Burnaz, Burunçuz, Bürçe, Varnalı, Gabbay, Gacar, Gazzanov, Galaç, Gamal, Gammal, Geleloviç, Gemaneci, Gibor, Gogol, Golub, Gomuş, Greçnıy, Gümüş, Griguleviç, Groguleviç, Gülüş, Davidov, Davidoviç, Danilov, Danko, Camci, Cemci, Cigaris, Cigersız, Cigit, Cumuk, Cürbun, Dibor, Dormador, Dubinskiy, Duvan, Durunça, Yegiz, Yegoyadov, Yedıaylık, Yel, Yelyaşeviç, Yeraka, Yerga, Yeru, Yeru-Varnali, Yeruhaci, Yefet, Yefetov, Yefetoviç, Yeşvoviç, Jarnovskiy, Zaynçikovskiy, Zayonçkovskiy, Zengin, Zengin, Zeharya, Zurna, İlik, İlya, İlyaşeviç, İmen, İmşakçi, İorga, İrtlaç, İrtlaç-Mangupi, İsaakov, İsakoviç, İsaçok, İçacik, Kabakbaş, Kabakçi, Kavşalı, Kazas, Kayki, Kakuşka, Kalaç, Kaleli, Kalif, , Kalmuk, Kalpakçi , Kalf-Kalif , Kalf-Kalif Kalf, , Kalf-Kalif , Kalfa, Kalfe, Kamaç, Kambur, Kaplanovskiy, Kaplunovskiy, Kapon, Kapuci, Kapçik, Kara, Karabacak, Karaboran, Karakaş, Karakoz, Karga, Kart, Katlama, Katık, Kaçor, Kekuşke, Keleş, Kefeli, Kefeli-Kazanasmaz, Kefeli-Çuyçük, Kefeli-Yunahsız, Kiik, Kiikçi, Kiişboin, Kilci, Kirimi, Kirli-Kalpak, Kisir, Kiskaça, Kiskaçi, Köbetskiy, Kovşanlı, Kögen, Kögen-Avah, Kögen-Ayvaz, Kögen-Kefeli, Kögen-Kinaz, Kögen-Öksüz, Kögen-Pembek, Kögen-Rebi-öglu, Kögen-Ekmekçi, Kögenoglu, Kökey, Kocak, Köylü, Koyçu, Kökenay, Kökinay, Kökizov, Kökçi, Kolpakçi, Kömen, Kömeç, Kösdin, Kösdini, Köstin, Kremitçi, Kretçi, Krugleviç, Kruguleviç, Ksir, Kukuriçkin, Külte, Kümeç, Kumış, Küşlü, Kızçik, Kılboin, Kılci, Kılçik, Labanos, Lavrentyev, Lavretskiy, Lavrinoviç, Lamçeri, Levi, Levibolakay, Levibodene, Levitopal, Leviyalpaçik, Leonoviç, Lopatto, Lukşinskiy, Lutskiy, Maykapar, Maytop, Maytopov, Maksimaci, Maletskiy, Malitskiy, Manana, Mangubi, Mardkoviç, Massuda, Masda, Meresedi, Meresedı, Meriva, Mehanaci, Miysız, Mikiy, Minaş, Minaşa, Mineke, Mirasyedi, Mihaylov, Mihayloviç, Mitskeviç, Miçri, Mordkoviç, Müki, Münci, Murza, Murzayev, Mışlık, Nayman, Neyman, Novakoviç, Novahoviç, Novitskiy, Noray, Nuray, Ovah, Öglukogen, Ögul, Oynak, Ögsüz, Öksüz, Orak, Örmeli, Oçan, Palalı, Pampu, Pampulov, Pandul, Panpulov, Papoviç, Pastak, Pata, Paşa, Pembek, Penerci, Pepi, Pesmet, Pigit, Piletskiy, Piasor, Pozemskiy, Poyraz, Popoviç, Prik, Rabinoviç, Rayetskiy, Rebioglu, Riber, Robaçevskiy, Rofe, Saatçi, Savuskan, Sakav, Sakizçi, Samoyloviç, Sapak, Sappak, Saraf, Saraç, Sariban, Sarrı-Levi, Sarı, Sarıban, Sauskan, Sekazan, Semançuk, Sikazan, Sinak, Sinani, Sinek, Sofer, Stamboli, Sultan, Sultanskiy, Suvartkıç, Sülük, Sütçi, Taymaz, Taytaban, Tanagoz, Tanatar, Tansaşar (Tapsaşar?), Telal, Tepsi, Tinkayak, Tiriaki, Tiryaki, Tiro, Tirişkan, Tokatlı, Toklı, Tongur, Tonçuk, Topsakal, Topal, Torgayçik, Toteş, Tohtamış-Uvanay, Triandafil, Trişkan, Triyaki, Troitskiy, Tulub, Turçin, Turşu, Tılsım, Uvanay, Uzun, Urçuk, Faromda, Farumda, Farunde, Fenerli, Ferik, Feros, Feruz, Ferus, Firkoviç, Fuki, Findukbaş, Furkoviç, Furumci, Haci, Haimov, Halvaci, , Hallaç, Hamal, Hanci, Harsun, Harçenko, Hafuz, Hocaş, Horoz, Horos, Çabak, Çavke, Çavuş, Çaduk, Çadukov, Çalborü, Çamo, Çapçakçi, Çegirtke, Çevke, Çelebi, Çeltek, Çerkez, Çerkes, Çibar, Çinak, Çiçke, Çiçakçi, Çiçekçi, Çoban, Çoin, Çomo, Çoref, Çoyun, Çubar, Çuin, Çumak, Çumakov, Şaytan, Şakayev, Şakay, Şamaş, Şapşal, Şargene, Şargenâ, Şekerci, Şembe, Şişman, Şpakovskiy, Şöle, Egi, Egiz, Ekmekçi, Elişa, Elmaz, El,Emeldeş, Emizik, Emildeş, Emin, Endaze, Erak, Eraka, Erintek, Erınçak, Efraimoviç, Eşvoviç, Yüdkeviç, Yurga, Yusif, Yusufoviç, Yühneviç, Yazci, Yazıci, Yalpaçik, Yaşin, Yaşiş.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme