21 Haziran 2016 Salı

Moskva Qaraylarına Çıqqan Türkü, Mecmua Bağçesaray, Eliyahu Kılcı

Moskva Qaraylarına Çıqqan Türkü

Gerdanindan baqsan benleri datli
baqayir gözleri o da kim aqam
biykesi Eliyahu Pigit'nin biykesi.
Mör basmadan balagi hatinlarin solagi
o da kim aqam biykesi Çadoq Pigit'-nin biykesi.
Arabaga yeger bayguru hatunlarin
aygiri o da kim aqam biykesi
Miqay Ya`qov'nin biykesi.
Qocasi içer żarabi qarisi Misir
Arabi o da kim aqam biykesi
Pampu Yosef'nin biykesi.
Gendi güzel merdane Moskva
içinde bir dene o da kim aqam
biykesi Qatiq Yosef'nin biykesi.
Balalarina baż olgan qartayganda
yaż olgan o da kim aqam
biykesi Eliyahu Babay'nin biykesi.
Baḥçesinde fesilgen top
zilifine silgen o da kim aqam
biykesi Tanagöz Içḥaq'nin biykesi.
Alli gülli balagi ogul balnin solagi
o da kim aqam biykesi Abraham Sapaq'nin biykesi.
Ziliflerin taragan bütün dünyaga
yaragan o da kim aqam biykesi
Zengin Yehuda'nin biykesi.
Yimirtanin sarisi hatinlarnin ḥorosi
o da kim aqam biykesi Babay
Ya`qov'nin biykesi.
Yeni saray saldirgan
eyi manlay aldirgan o da kim
aqam biykesi Rofe Içḥaq'nin biykesi.
Azbarinda quyusi gendi gölmek dolusi
o da kim aqam biykesi David Topal'-
nin biykesi.
Ne temḥali bażi var qalem gibik
qażi var o da kim aqam biykesi
Çadukov Şemuel'nin biykesi.
Papuçinin ultani hatinlarin sultani
o da kim aqam biykesi
Babay Yosef'nin biykesi.
Azbarinda aq tana qizim çoq
deyip mahtana o da kim aqam
biykesi Asaba Eliyahu'nin biykesi.
Bażindaki dalfesi hümrüya benzer sesi
o da kim aqam biykesi Külte Simḥa'nin biykesi.
Elinde altin bilezik tabi`ati
pek nezik o da kim aqam biykesi
Firkoviç Może'nin biykesi.
Hatin olup gülmegen eyi devran
sormagan o da kim aqam biykesi
Mordehay Botuq'nin biykesi.
Peynirli pite piżirgen [k]önçegini
yolda düżürgen o da kim aqam
biykesi Eliyahu Maytop'nin biykesi.
Qaftaninin gaytani hatinlarnin
żaytani o da kim aqam biykesi
Firkoviç Içḥaq'nin biykesi.
Qapuga sorgan çuvalday oynap
gülgen ayuvday o da kim aqam
biykesi Sadoq Eliyażeviç'nin biykesi.
Elindedir zontigi hatunlarin
antigi o da kim aqam biykesi
Baboviç Simḥa'nin biykesi.
Saççigini taragan memleketge
yaragan o da kim aqam biykesi
Yehuda Arslan'nin biykesi.
Gendi dünya melegi alli gülli
yanagi o da kim aqam biykesi
Içḥaq Botuq'nin biykesi.
Gendi benzer quqlaya güzelimdey
qompaya o da kim aqam biykesi
Rofe Simḥa'nin biykesi.
Güzel desem yalandir qocasina
uygandir o da kim aqam biykesi
Benyamin Pata'nin biykesi.
Yavaż yavaż laf eder ligaç
biner keyf eder o da kim aqam
biykesi Beraha Bota'nin biykesi.
Sara Sara dedirir qocasina sevdirir
o da kim aqam biykesi Itro Küżlü'nin biykesi.
Yüzüne baqsan pek yavaż
qayna{na}si ilen uzlażmaz o da
kim aqam biykesi Balci Eliża'-nin biykesi.
Ekmegini küydirgen özüni
qiz yerine sevdirgen o da kim
aqam biykesi Kirugloviç Zekerya'nin biykesi.
Dilberlikni bilmegen yüzü aqliq
görmegen o da kim aqam biykesi
Cigit Simḥa'nin biykesi.
Qocasindan saqina kötekler deyip
qorquna o da kim aqam biykesi
Örmeli Içḥaq'nin biykesi.
Azbarinda asmasi Moskva'nin
yosmasi o da kim aqam biykesi
Fenerli Mordehay biykesi.
Beline baglar qużaq tabi`ati
pek yimżaq o da kim aqam biykesi
Şebetay Levi'nin biykesi.
Beline oqlav qistirgan qocasini
o da kim aqam biykesi
Çumakov aqamnin biykesi.
Tegene doli hamuru aḥ ilen
geçmiż ömürü o da kim aqam biykesi

Emeldeż Içhaq'nin biykesi.
Ḥamama varir yayqanir dünya
`alemi zevqlanir o da kim aqam
biykesi Babay David'nin biykesi.
Sesi öter zil gibik gendi
nezik gül gibik o da kim aqam
biykesi Yefet Saraç'nin biykesi.
Gelin olmiż olmamiż qocasindan
onmamiż o da kim aqam biykesi
El Może'nin biykesi.
Gelmiż altmiż yażina
her gün yemek piżire o da
kim aqam biykesi Yosef Balci'nin biykesi.

Nezik nezik lafi var
mahtalacaq soyi da var
o da kim aqam biykesi
Yosef Öksüz'nin biykesi.
Azbarinda tarisi
laf sevmez qarisi
o da kim aqam
biykesi Altioqa'nin biykesi.
Boyu ożaq torgayday
yürüżi var yorgaday
o da kim aqam biykesi
Lopato Eliyahu'nin biykesi.
Qocasini aglagan
bażina zevda baglagan
o da kim aqam biykesi
Mangubi Ya`qov'nin biykesi.
Qocasina nazlana
cilbe edsem ḥizlana
o da kim aqam
biykesi Yefet Arabaci'nin biykesi.
Qublaga baqar qapusi
Toraga benzer yapusi
o da kim aqam
biykesi Pigit aqanin biykesi.
Boyu uzun beli ince ne
milayim yar ince o da kim
aqam biykesi Ayvaz Może'nin biykesi.
Qocam gömdim quvandim
ne olmiż ekincisin de
buldim o da kim aqam
biykesi Yosef Ayvaz'nin biykesi.
Qocam qart dep qurula yüzüne baqip urula
o da kim aqam biykesi Saqizçi Yosef'nin biykesi.
Ne milayim sözleri
ḥuru gibik gözleri
o da kim aqam biykesi
Qatiq Abraham'nin biykesi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme